យុវជន​ជំនាន់​នេះ​ត្រូវ​រក្សា​ស្នាដៃ ​សន្តិភាព ​ស្ថេរភាព​សង្គម ​សមិទ្ធផល​នានា ​និង​កសាង​សមិទ្ធផល​បន្ថែម​ទៀត ​ដើម្បី​បន្សល់​ទុក​សម្រាប់​ជា​តិ និ​ង​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ​ៗ​

319