សាច់មាន់​ខូច​គុណភាព​ជិត​២​តោន ​ត្រូវ​បាន​ឈ្មួញ​នាំ​ចូល​មក​កម្ពុជា​តាម​ច្រក​អូរ​បី​ជាន់ ​តែម​ក​ចាប់​បាន​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្លូវ​

523