កុមារា សំ និត​ មាន​ជំងឺ​សើស្បែក​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទទួល​​ព្យាបាល​ពី​សមាគម​គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រចិត្ត​យុវជន​សម្ដេច​តេជោ​

4531