តំបន់​ទេសចរណ៍​មាត់សមុទ្រ​រំពឹង​បាន​ទទួល​ភ្ញៀវ​ទៅ​កម្សាន្ត​ច្រើន​នា​ឧកាស​បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

818