ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​កំពត​សប្បាយ​រីករាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នូវ​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ស្ពាន​ចាស់​ឡើងវិញ

3870