ចិន​ និងរុស្ស៊ី ជឿជាក់ថា​ ប្រព័ន្ធ​ប្រឆាំង​មីស៊ីល “THAAD” នឹងធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​តានតឹង​កាន់​តែខ្លាំង​​ក្នុង​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​

1099