ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន​ ហៅ​មេដឹកនាំ​អាមេរិកថា​ ល្ងង់ខ្លៅ និង​ពូកែសំឡុតគេ

1230