ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម​លើ​កូន​ក្មេង​ដោយ​ឆក់​ចរន្ត​អគ្គិ​សនី​ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​បាន​ហើយ​

373

ហូជីមិញ ៖ បុរសជនជាតិវៀតណាម ដែលធ្វើទារុណកម្មលើកូនក្មេងយ៉ាងព្រៃផ្សៃ ដោយយកដំបងឆក់លើរាងកាយ នៅខេត្តមណ្ឌលគីរី ត្រូវសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការ ជាមួយសមត្ថកិច្ចក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមចាប់បាននៅហូជីមិញប្រទេសវៀតណាម នាយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។


បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចវៀតណាមកំពុងរៀបចំអនុវត្តនីតិវិធីបញ្ជូនឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជា៕