ក្រុម​ប្រឹក្សា​សកម្ម​ភាព​ជន​ពិការ រៀប​ចំ​ការ​រត់​ប្រណាំងដើ​ម្បីសង្គម​មួយ​គ្មាន​ពិការ​ភាព

416

ភ្នំពេញ៖ លោក ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ គឺថ្ងៃស្អែកនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ឋជន និងយុវនីតិសម្បទា សហការណ៍ជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា រៀបចំការរត់ប្រណាំងដើម្បីសង្គមមួយគ្មានពិការភាព ក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី១៨ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៨ នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។

saqw13 saqw12