ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ វិសាលោ ​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ឯក​អគ្គ​រាជ​ទូត​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​

380

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ឡុង វិសាលោ ដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខា តែងតាំងជាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ។

seweqwaewe