បញ្ចប់មុខ​តំណែង​លោក​ អ៊ុត​ សំអន​ ជំនួស​ដោយ​លោក​សុខ​ លូ​ ជា​អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់​ធំ

1009

ភ្នំពេញ៖ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែងលោក អ៊ុត សំអន និងតែងតាំងជំនួសដោយលោក សុខ លូ ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ។

samon