កម្ម​វិធី​«ខ្ញុំជាយុវជន​គំរូក​ម្ពុជា​»រក​ឃើញ​ជ័យ​លាភី​ទាំង​ ១០​ នាក់​ហើយ​

294

ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធី«ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា»របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរកឃើញជ័យលាភីទាំង ១០ នាក់ហើយ។


ពេលនេះសាធារណជនអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើស (Like) ជ័យលាភីលេខ១ (Top-1) នៅលើ Facebook សម្តេចតេជោ ជាបន្តទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី (៦-៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧) ដែលបិទឈប់នៅម៉ោង៦:០០ ល្ងាច។
សូមសាធារណជនចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជន ឬបេក្ខនារីគំរូណាមួយដែលមានស្នាដៃគំរូល្អដល់សង្គមជាតិពិតប្រាកដ៕