ទាត់ផ្កាប់ចាន សាហាវមែន មិនសរសើរមិនបាន

1650

មិនសរសើរមិនបាន ចាន់ រតនា វិលមកប្រកួតគុនខ្មែរ២លើក ផ្តួលដៃគូ ដោយការទាត់ផ្កាប់ចានទាំង២លើក ផ្តួលខាវផុង ឆ័យភូមិ ឱ្យសន្លប់ធំបែបនេះ មិនធម្មតាឡើយ

( ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.02_51_40_17.Still647 H-1-12-12-16.02_53_01_10.Still648