ក្រសួង​ការ​បរទេស​បើកកិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី៣ គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សកម្មភាព​កំចាត់​មីន​តំបន់​អាស៊ាន​

316

ភ្នំពេញ៖ នៅវេលា៩ព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនតំបន់អាស៊ាន (3rd meeting of the steering committee of ARMAC) នៅទីស្តីការក្រសួង ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងប្រទេសទាំង១០របស់អាស៊ាន និងតំណាងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន៕

fsdasd