មួយជើងនេះ បាត់មាត់ឈឹងតែម្តង

1465

មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ឃើញថាសន្លប់ដោយសារស្នៀតផ្កាប់ចានច្រើន – សេង ស្រឿន Vs ផាន់ គ្រាន់ ជំនួបគ្នា នៃជុំទី ៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់គូប៊ូតា រដូវកាលទី ៧ មួយជើងនេះ បាត់មាត់ឈឹងតែម្តង

(ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.02_44_04_11.Still680 H-1-12-12-16.03_02_44_08.Still683