ស្ថាន​ភាព​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-ឡាវ​(អូរ​អាឡៃ​)កំ​ពុងមា​នសភាព​តឹង​តែង​,ឡាវ​បង្កើ​ន​កម្លាំង

    5206

    ស្ទឹងត្រែង៖ តាមប្រភពព័ត៌មានពីព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ត្រង់ចំណុចអូរអាឡៃ កំពុងមានសភាពតឹងតែង ខណៈដែលកងទ័ពឡាវជាច្រើននាក់បានចល័ត និងចូលមកឈា្លនពានទឹកដីកម្ពុជា។


    មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហានេះ កងទ័ពឡាវកំពុងកើនកម្លាំង ដែលធ្វើឱ្យតំបន់នោះ(អូរអាឡៃ)កាន់តែតានតឹង តែមិនទាន់មានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានៅឡើយ៕

    sddsas2 sddsas1