ជំហររបស់​មហា​អំណាច ​ចិន​ ជុំវិ​ញកា​រចាប់ខ្លួន​និង​ការ​អនុវ​ត្តច្បា​ប់លើ​លោក​ កឹម​ សុខា​

580

ទីក្រុងប៉េកាំ៖ ថ្ងៃច​ន្ទ ទី៤​ ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៧​ អ្នក​នាំពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេ​ស ចិន​ លោក​ Geng​ Shuang បាន​ថ្លែង​ថា ​ចិន​ គាំទ្ររាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ស្ថិរភាព​ និង​ សន្តិភាព​ក្នុង​ប្រទេស​៖ « យើងបា​នក​ត់សម្គាល់​ឃើញព័ត៌មា​ននេះ​ដែរ។ជាអ្នក​ជិតខា​ងល្អ​ ជា​មិត្ត​ ​ជាដៃគូ និង​បងប្អូន​របស់​កម្ពុជា​ ភាគីចិន ​តែង​តែគាំទ្រ ​ការអភិវឌ្ឍរបស់​កម្ពុជា​ ដែ​លស្របតាម​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ស្រុក​រប​ស់ខ្លួន​ និង​ការ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការរក្សា​សន្តិសុខ​ជាតិ​ និង ​ស្ថិរភាព​ ផងដែរ​»៕