ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក​៖ ព្យុះ​ទី ​២០ ​នឹង​មាន​ឥទ្ធិព​លលើ​កម្ពុជា

125

ភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក ​និងឧ​តុនិយម​បាន​ប្រកាស​ថា ​ព្យុះទី​ ២០​ នឹ​ងមាន​ឥទ្ធិ​ពល​លើ​កម្ពុ​ជា បណ្តាល​ឱ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយ​ប៉ាយក្នុ​ងក្របខ័ណ្ឌ​ទូទាំង​ប្រទេស​ និង​អាច​បង្ក​ឲ្យមា​នជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ច្រើន​កន្លែង ​។


លើ​ផ្ទៃស​មុទ្រ ​មាន​ភ្លៀង​ និង​ខ្យល់ប​ក់បោកខ្លាំង​ រល​កសមុ​ទ្រខ្ពស់ៗ ​។​សូមបង្កើន​ការយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ ដើម្បី​ជៀស​វាង​នូវគ្រោះថ្នាក់​ផ្សេងៗ​ ដែល​អាច​កើត​មាន​ឡើង​ជា​យថា​ហេតុ ៕