សម្តេច​ក្រឡា​ហោម ​ស ​ខេង ​៖ ​ថវិកា​ជាង២ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ដែល​រាជ​រដ្ឋាភិបាល បាន​វិភាជន៍​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ

151

ភ្នំពេញ ៖ ​ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ បាន​ថ្លែង​បញ្ជាក់ថា ​ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣​ មកដល់ឆ្នាំ​២០១៧ ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​វិភាជន៍​ថវិកា​ និង​មូលនិធិ​ដល់​រដ្ឋបាលថ្នាក់​ក្រោមជាតិ ​សរុប ២.០៨១.៣៩៩.២០៥ ដុល្លារអាមេរិក​ (​ជាង២ពាន់​លាន​ដុល្លារ) ដែល​ក្នុងនោះ​ ថវិកា​រាជធានី ​ខេត្ត មានចំនួន ​១.៣៣៥.៤២៩.០០០ដុល្លារអាមេរិក​ (​ជាង១ពាន់​លាន​ដុល្លារ) ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៧៕