សើចទៀតហើយ ! ទប់សំណើចមិនបានជាមួយក្រុម កំប្លែង តាកុយ​ តាក្រឹម – តន្ត្រីស្រុកស្រែ

626