មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ គ.ជ.ប អះអាងថា​ អ្នក​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត​បាន​កើន​ឡើង​ជាង​ ៧ម៉ឺន​នាក់​

41