ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដល់​ គ.ជ.ប​

57

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការ​ជាតិ​រៀប​ចំការបោះ​ឆ្នោត​ គ.ជ.ប ​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុ​ន នូវ​ហឹប​ឆ្នោត​ចំនួន​ ១១០០០​ហឹប​ និង​រថ​យន្ត​ចំនួ​ន៤០​គ្រឿង ​សរុប​ជាទឹក​ប្រាក់ចំ​នួន៨០០​លាន​យេន​ សម្រាប់ដំ​ណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្ងៃ២​៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ ​ខាង​មុខ​នេះ។