កងទ័ព​ចម្រុះ​ដឹកនាំ​ដោយ​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត សារភាព​កំហុស​ចំពោះ​ការវាយ​ប្រហារ​លើ​រថយន្ត​ដឹក​សិស្ស​នៅ​យេមែន​

71