តារា​ ប្រុសស្រី​ជាច្រើន​ដួង​ ត្រៀម​ខ្លួន​រួចជាស្រេច​ចូលរួម​ខនសឺត​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក

187