អ .ស .ប បន្ត​ជួយ​ហ្វឹកហ្វឺន​ជំនាញ​កម្ទេច​គ្រាប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​ដល់​គ្រូ​បង្គោល​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា​

184

ភ្នំពេញ៖​ ក្រុម​ជំនាញ​វិស័យ​សកម្ម​ភាព​គ្រឿង​ផ្ទុះរ​បស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ​(UNMAS) ​បាន​សំដែង​នូវឆន្ទៈក្នុ​ង​ការ​បន្ត​ជួយ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ឲ្យ​ដល់​កង​យោធា​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា​ក្នុង​ភារៈ​ជាគ្រូ​បង្គោល​លើ​វិស័យ​ជំនាញ​កម្ទេច​គ្រាប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ ​បន្ទា​ប់​ពី​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រយៈ​ពេល​ប្រាំ​បី​សប្តាហ៍​ត្រូវ​បានប​ញ្ចប់ ​និង​ដោយ​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​បិទ​វគ្គ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៨​ នៅ​ឯ​សាលា​ហ្វឹកហ្វឺន​កង​កម្លាំង​រក្សា​សន្តិភាព​ពហុជាតិ​ស្ថិត​នៅភូមិ​ទួល​ ឃុំ​មហា​សាំង​ ស្រុក​ភ្នំ​ស្រួច ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​។