សម្ដេចតេជោបាន​ថ្លែងថា​ ជំនួយ​របស់ចិន​​បាន​បញ្ចៀស​ការប៉ុនប៉ង​ផ្ដួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​

213