ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ កំពុង​ពង្រីកប្រឡាយ​មេចាក់​បេតុង​ ៣ខ្សែ​បន្ថែម​ការស្រោចស្រប់ នឹងកើនដល់ ៨០%

262