ក្លិបកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃឈ្នះមេដាយច្រើនជាងគេ ក្នុងពានរង្វាន់ ព្រឹទ្ធាចារ្យ ហែម ថុន លើកទី៣

198