តើ​អ្វី​ជាមូល​ហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​គីម​ ជុង​អ៊ុន​ ចង់​មាន​ជំនួប​​កំពូល​លើកទី​២​ ជាមួយ​លោ​កត្រាំ​?

275