ខាត់ សុឃីម ចាយទុន​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ បើកបង្រៀន​ភ្លេង​បុរាណ​ដោយ​មិន​យកថវិកា

615