មន្ត្រីថា អ្នកដំណើរ​បាន​យល់​ដឹង​ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់​គន្លង​លើស្ពាន​ជ្រោយ​ចង្វា​កាន់​តែ​ប្រសើ​រខ្លាំង

1085