សង្គ្រាម​ពាក្យ​សម្ដី​របស់​រដ្ឋបាល​លោក​ត្រាំ​ជាមួយ​អ៊ឺរ៉ង់​ យកគំរូតាមក្បួន​ដែល​ខ្លួន​ប្រើ​លើ​កូរ៉េខាងជើង​

2271