អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សារាបញ្ឈប់ស​កម្មភាព​ក្រាល ​កន្ទេល ​ដាក់អង្រឹង និង​សំភារៈ​ផ្សេងៗ​មុខប្រាសាទ​អង្គរវត្ត

304

សៀមរាប៖ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សារានៅថ្ងៃទី​១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​នេះ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំ ណឹ​ងស្តី​ពី​ការបញ្ឈប់ស​កម្មភាព​ក្រាល ​កន្ទេល ​ដាក់អង្រឹង និង​សំភារៈ​ផ្សេងៗ​នៅជុំវិញ​ត្រពាំង​សេស ​មុខប្រាសា​ទព្រហ្ម កិល​ និង​លើវាលស្មៅ​ជុំវិញ​កសិន្ទុ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត។