សម្ដេចតេជោ​ សម្រេច​ឲ្យ​សាលា​ក្រុង​ត្រៀម​រថយន្ត​ ២១៥​គ្រឿង​ ដើម្បី​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​ក្នុង​រដូវ​ភ្ជុំ​នេះ

215