មេដឹកនាំ​កំពូល​អ៊ឺរ៉ង់​ថ្លែងថា​ ខ្លួន​ត្រៀម​បោះ​បង់់​​ចោល​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នុយក្លេអ៊ែរ​ប្រសិន​បើចាំបាច់

345