សម្តេច​តេជោ ​ហ៊ុន​ សែន៖​ កូន​អុក​ស៊ីដា​ក់ចូល​កំប៉ុង ​អ្នក​នយោបាយអ​នុវ​ត្តតាម​ច្បាប់

1664

ភ្នំពេញ៖ សម្តេច​តេជោ ​ហ៊ុន​ សែន​ បាន​សរសេរ​លើប​ណ្តាញស​ង្គមfacebo​ok​នៅព្រឹកនេះ​ថា​ ថ្ងៃអា​ទិត្យនេះ​សុំជូន​រូប​ថត​កាល​ពី១​០ឆ្នាំមុ​នពេល​លេង​អុក​ជា​មួយដៃ​គូដែ​លលេង​ខូច​។


រូប​ភាព​ដែល​កាន់​ដៃគ្នា​នេះគឺ​ដណ្តើម​កូនគ្នាប​ណ្តាល​មកដៃគូ​យក​សេះមក​អុកបំបែក​ទូកខ្ញុំ​ដោយ​មិន​បានមើល​ឱ្យច្បា​ស់ និង​ចំជើង​ត្រី​បក​ ខ្ញុំ​ក៏​ប្រញ៉ាប់​ស៊ី​តាម​វិន័យ​កាន់មួយ​ណាយ​កមួយ​ហ្នឹង​តែដៃគូម​កដណ្តើមយក​ទៅ​វិញ​។
សម្តេច​តេជោ ​ហ៊ុន​ សែន​ បាន​សរសេរទៀត​ថា ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែស៊ី​សេះយក​ដាក់​ក្នុងកំប៉ុ​ងដោ​យមិន​យល់ព្រម​ឱ្យ​វិធាន​នៃការលេ​ង​នេះត្រូវបា​នបំពាន​នោះ​ឡើយ។​
សម្តេច​បញ្ជាក់​ថា​ ការធ្វើនយោ​បាយមិនខុស​ពីកា​រ​លេង​អុកនោះទេខ្ញុំ​មិនបណ្តោយ​ឱ្យ​អ្នកណា​ឬ​ក្រុម​ណាលេង​ខុស​ពីច្បាប់បា​នចែង​នោះឡើយ​។កូន​អុកស៊ី​ដាក់​ចូល​កំប៉ុង​អ្នកនយោបាយអ​នុវត្តតា​មច្បាប់​៕