ម៉េង​ កែវ​ពេជ្ជតា​ និង​កូន​ៗ​ យក​សិល្បៈ​បុរាណ​ខ្មែរ​ បង្ហាញ​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​ នៅ​បារាំង​ ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​

190