របាយការណ៍​៖ ក្រុម​ជន​សង្ស័យ​ករណី​សម្លាប់​លោក​ Khashoggi មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

316