ប្រមុខ​ CIA នឹង​រាយការណ៍​ជូន​លោក​ត្រាំ​ បន្ទាប់​ពី​ស្ដាប់​លឺ​សំឡេង​ខ្សែរអាត់​របស់​លោក​ Khashoggi

190