កូរ៉េខាងជើង​ និង​ខាងត្បូង​ និង​ទីបញ្ជាការ​ UN បញ្ចប់​ការ​ដកហូត​អាវុធ​ចេញពី​ភូមិ​នៅ​ព្រំដែន​

176