​ឥណ្ឌា៖ បុរស​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ បាន​បំបែក​កំណត់ត្រា​ប្លែកៗ​ជាច្រើន​នៅលើ​ពិភពលោក​ជាមួយនឹង​រូប​សាក់​ទង់ជាតិ​ចំនួន​៣៦៦ និង​ការ​ដាក់​ទៀន​កំពុង​ឆេះ​ចំនួន​៥៧​ដើម​ទៅ​ក្នុង​មាត់​ជាដើម​។​ ​ជួប​ជាមួយ​ម្ចាស់​កំណត់ត្រា​ពិភពលោក​ប្លែកៗ​លើក​នេះ លោ​ករី​ស៊ី វ័យ​៧៣​ឆ្នាំ បាន​និយាយថា...