ម៉ាដាហ្គាស្កា៖ មនុស្សយ៉ាងហោច ៣នាក់ស្លាប់ និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស ពេលដែលព្យុះកំបុតត្បូងដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងរយៈពេល ១៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបោកបក់លើប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កា ដែលជាប្រទេសកោះមួយនៅអាហ្វ្រិក...