ភ្នំពេញ៖ លោក​តំណាង​រាស្ត្រ ​អ៊ុំ សំ​អាន ​មក​ពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​ដែល​ឈឺ​ឆ្អាល់​រឿង​ព្រំដែន​ និង​រឿង​ផែន​ទី ​បាន​ស្នើសុំរាជ​រដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញ​ផែន​ទី ​UTM ខ្នា​ត ​1/50.000 ​ចំនួន​៤០​ផ្ទាំង អម​សន្ធិ​សញ្ញា​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ និង​ចែង​ក្នុង​ប្រការ​៣ចំ​ណុច២​នៃ​សន្ធិសញ្ញា​បំពេញ​បន្ថែម​ឆ្នាំ២០០៥​ ។ តំណាង​រាស្ត្រ​រូប​នោះបាន​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​ទំព័រFaceboo​kរប​ស់ខ្លួន​ថា ផែន​ទី​នោះ ជា​ផែន​ទី​របស់​ទាហាន​អាមេរិក​ ព្រោះ​រដ្ឋា​ភិបាល​ក៏​ប្រើផែន​ទី៤០​ផ្ទាំង​នេះ ​ដើម្បីបោះ​បង្គោល​ផង​ដែរ​ ហើយ​ផែន​ទី​នេះ​ប្រើ​ជា​គោល ​ឯផែន​ទី​ខ្នាត​ 1/100.000​ គ្រាន់​តែ​ប្រើ​អម​ប៉ុណ្ណោះ។​ផែន​ទី ​UTM ​ខ្នាត ​1/50.000 ផ្ទុយ​មាត្រា២​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​។ លោក អ៊ុំ សំអាន បញ្ជាក់​ថា «សូម​រដ្ឋាភិបាល​យក​ផែន​ទី ​UTM ខ្នាត ​1/50.000 ​ចំនួន​៤០​ផ្ទាំង ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ប្រើ​បោះបង្គោលស​ព្វថ្ងៃ​ ម​កផ្ទៀងផ្ទា​ត់ជាមួ​យផែន​ទីបោ​នខ្នាត​ 1/100.000 យក​មក​ពីប្រទេស​បារាំង​ផង...