លោក ម៉ម ពេជ្ជរិទ្ធ ជាសមាជិកក្រុមម្នាក់ក្នុងក្រុម Small Wold Small Band ហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនជិកជាច្រើន ជាពិសេសតាមរយៈបទ “ បុណ្យភូមិ ”។ ក្នុងកិច្ចសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី ENews បានឲ្យដឹងថា ការធ្វើបទនេះឡើងគឺតែ ២សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិននឹកស្មានថាមានការគាំទ្រខ្លាំងបែបនេះដែរ។ លោកបញ្ជាក់ថា ក្រុមរបស់លោក (SWSB) នឹងចេញ Mini Album...