- ខ្សែភាពយន្ត «សុបិន្តយុវវ័យ» ចាប់ផ្តើមចាក់បញ្ចាំង នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន នាយប់ថ្ងៃនេះ - សូ ដានីតា អំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើង ទៅលើកុមារកំព្រា ដែលកាយសម្បទា មិនមានគ្រប់គ្រាន់