ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង១លាននាក់ និងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុន Smart Axiata

ស្រាបៀរលីអូបន្តផ្ដល់សំណាងជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រចាំខែតុលា២០១៥

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជា​មានិតចិន​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លងទៅ​ បាន​ប្រកាស​គម្រោង​ទឹក​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជាង​៤០​លាន​ដុល្លារ ​សម្រាប់​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​លើក​កម្ពស់​កសិកម្ម​កម្ពុជា-​ចិន ដែល​មាន​រយៈពេល ​៣​ឆ្នាំ ​។​ គម្រោង​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ដោយ ​លោក ហ័រង ហ័រនសឹង (Huang Huansheng) អនុប្រធាន​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត​ គ័ងស៊ី និង​លោក វិន ស៊ីនលាន (Wen Xinlain) អនុប្រធាន​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ខេត្ត...