ភ្នំពេញ​៖ កម្ពុជា​កំពុង​រៀបចំ​ដំណើរ​ការ​បង្កើត​ច្រកចេញ​ចូល​សម្រាប់​ជាតិ ​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​របស់​អាស៊ាន​ និង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​ពីការ​នាំ​ចេញ​នាំចូល​ទំនិញ ​ក៏​ដូច​ជា​ត្រួត​ពិនិត្យ​ភូត​គាម​អនាម័យ​។ នេះ​​បើតាម​​​ការ​ឲ្យ​​ដឹង​​របស់​​ឯកឧត្តម​ ហ៊ាន វណ្ណហន ​អគ្គនាយក​រង​​នៃ​អគ្គនាយ​ដ្ឋាន​កសិកម្ម ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ ឯកឧត្តម ហ៊ាន វណ្ណហន បានមាន​ប្រសាសន៍​ថា​ ការ​បង្កើត​ច្រកចេញ​ចូលសម្រាប់​ជាតិ​នេះ គឺមាន​ផល​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​​​សម្រួល​ដល់​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្នុង​តំបន់ ដោយ​មានក្រសួង​សំខាន់​ៗ​ចំនួន​៣ ត្រូវទទួល​បន្ទុក​​ក្នុងនោះ​រួមមាន​ក្រសួ​ង​​​កសិកម្ម​ផ្ទាល់ ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ រួម​ជាមួយ​នឹង​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម។ ឯក​ឧត្តម​បញ្ជាក់​ថា ​ក្នុង​កិច្ច​ការងារ​នេះ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​មាន​ភារៈក្នុងការ​ផ្ដល់នូវ​បែបបទ​តាម​អនឡាញ...